معنی و ترجمه کلمه algebraical به فارسی algebraical یعنی چه

algebraical


جبرى ،جبرومقابله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها