معنی و ترجمه کلمه algol w به فارسی algol w یعنی چه

algol w


زبان الگول دبليو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها