معنی و ترجمه کلمه alicyclic hydrocarbon به فارسی alicyclic hydrocarbon یعنی چه

alicyclic hydrocarbon


شيمى : هيدروکربن اليسيکليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها