معنی و ترجمه کلمه alien enemy به فارسی alien enemy یعنی چه

alien enemy


علوم نظامى : دشمن خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها