معنی و ترجمه کلمه alienability به فارسی alienability یعنی چه

alienability


قابليت نقل وانتقال مالکيت ،بيگانه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها