معنی و ترجمه کلمه alienation coefficient به فارسی alienation coefficient یعنی چه

alienation coefficient


روانشناسى : ضريب ناهمبستگى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها