معنی و ترجمه کلمه alight به فارسی alight یعنی چه

alight


شعله ور،سوزان ،سبک کردن ،راحت کردن ،تخفيف دادن ،روشن کردن ،اتش زدن ،برق زدن ،پياده شدن ،فرود امدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها