معنی و ترجمه کلمه aligned-grid valve به فارسی aligned-grid valve یعنی چه

aligned-grid valve


الکترونيک : لامپ با شبکه رديفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها