معنی و ترجمه کلمه alimental به فارسی alimental یعنی چه

alimental


غذايى ،غذا دهنده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها