معنی و ترجمه کلمه alimentation به فارسی alimentation یعنی چه

alimentation


تغذيه ،تقويت ،غذا
روانشناسى : تغذيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها