معنی و ترجمه کلمه aliquot propelling charge به فارسی aliquot propelling charge یعنی چه

aliquot propelling charge


علوم نظامى : خرج پرتاب چند قسمتى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها