معنی و ترجمه کلمه alkaline earth به فارسی alkaline earth یعنی چه

alkaline earth


علوم مهندسى : زمين قليايى
شيمى : قليايى خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها