معنی و ترجمه کلمه alkaline solution به فارسی alkaline solution یعنی چه

alkaline solution


علوم مهندسى : محلول قليايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها