معنی و ترجمه کلمه alkaline-earth metal به فارسی alkaline-earth metal یعنی چه

alkaline-earth metal


شيمى : فلز قليايى خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها