معنی و ترجمه کلمه alkylating agent به فارسی alkylating agent یعنی چه

alkylating agent


شيمى : عامل اکليل دار کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها