معنی و ترجمه کلمه all at once به فارسی all at once یعنی چه

all at once


ناگهان ،همه باهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها