معنی و ترجمه کلمه all nature looked green به فارسی all nature looked green یعنی چه

all nature looked green


همه جا سبز بود،طبيعت سراسر سبز بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها