معنی و ترجمه کلمه all over the world به فارسی all over the world یعنی چه

all over the world


در سراسر جهان ،در همه جاى جهان ،در تمامى دنيا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها