معنی و ترجمه کلمه all points addressable graphics به فارسی all points addressable graphics یعنی چه

all points addressable graphics


کامپيوتر : نگاره سازى نشان دهى به همه نقاط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها