معنی و ترجمه کلمه all souls day به فارسی all souls day یعنی چه

all souls day


روزاستغاثه براى ارواح ،روز دوم نوامبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها