معنی و ترجمه کلمه all work and no p به فارسی all work and no p یعنی چه

all work and no p


درکارامدن ،بکارافتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها