معنی و ترجمه کلمه alligator clip به فارسی alligator clip یعنی چه

alligator clip


الکترونيک : انبر سوسمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها