معنی و ترجمه کلمه alliterate به فارسی alliterate یعنی چه

alliterate


چند کلمه ء نزديک بهم را با يک حرف اغاز کردن ،اوردن کلمات با صداى مترادف مثلin summer season when soft was the sun :

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها