معنی و ترجمه کلمه allocate به فارسی allocate یعنی چه

allocate


منظور کردن ،تقسيم کردن ،تخصيص دادن ،اختصاص دادن ،معين کردن
کامپيوتر : تخصيص دادن
بازرگانى : اختصاص دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها