معنی و ترجمه کلمه allocated manpower به فارسی allocated manpower یعنی چه

allocated manpower


نيروى انسانى واگذار شده
علوم نظامى : سهميه نيروى انسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها