معنی و ترجمه کلمه allusion به فارسی allusion یعنی چه

allusion


گريز،اشاره ،کنايه ،اغفال
قانون ـ فقه : کنايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها