معنی و ترجمه کلمه alluvial به فارسی alluvial یعنی چه

alluvial


ابرفتى ،رسوبى ،ته نشينى ،مربوط به رسوب و ته نشين
عمران : رسوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها