معنی و ترجمه کلمه alms-house به فارسی alms-house یعنی چه

alms-house


گداخانه ،لنگرخانه ،دارالمساکين ،مسافرخانه خيريه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها