معنی و ترجمه کلمه alms به فارسی alms یعنی چه

alms


صدقه ،خيرات
قانون ـ فقه : صدقه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها