معنی و ترجمه کلمه along به فارسی along یعنی چه

along


همراه ،جلو،پيش ،در امتداد خط،موازى با طول


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها