معنی و ترجمه کلمه alongside به فارسی alongside یعنی چه

alongside


پهلوى ناو،پهلوى اسکله
علوم نظامى : در کنار در طول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها