معنی و ترجمه کلمه alright به فارسی alright یعنی چه

alright


)all right(بسيار خوب ،صحيح است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها