معنی و ترجمه کلمه alteration به فارسی alteration یعنی چه

alteration


تعويض کردن ،تغيير،تبديل ،دگرش ،دگرگونى
قانون ـ فقه : ابدال
علوم نظامى : تغيير دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها