معنی و ترجمه کلمه alternate headquarters به فارسی alternate headquarters یعنی چه

alternate headquarters


علوم نظامى : قرارگاه يدکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها