معنی و ترجمه کلمه alternate position به فارسی alternate position یعنی چه

alternate position


موضع يدکى
علوم نظامى : موضع فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها