معنی و ترجمه کلمه alternate routing به فارسی alternate routing یعنی چه

alternate routing


مسيريابى تغييرپذير،گزينش مسير ديگر
کامپيوتر : مسيريابى اصلاح پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها