معنی و ترجمه کلمه alternate water terminal به فارسی alternate water terminal یعنی چه

alternate water terminal


بارانداز ابى موقت
علوم نظامى : بارانداز ابى يدکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها