معنی و ترجمه کلمه alternating current circuit به فارسی alternating current circuit یعنی چه

alternating current circuit


الکترونيک : مدار جريان متناوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها