معنی و ترجمه کلمه alternating current generator به فارسی alternating current generator یعنی چه

alternating current generator


الکترونيک : مولد جريان متناوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها