معنی و ترجمه کلمه alternating light به فارسی alternating light یعنی چه

alternating light


چراغ متغير
علوم نظامى : چراغ چشمک زن متغير
علوم دريايى : چراغ متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها