معنی و ترجمه کلمه alternative hypothesis به فارسی alternative hypothesis یعنی چه

alternative hypothesis


روانشناسى : فرضيه مقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها