معنی و ترجمه کلمه alternative به فارسی alternative یعنی چه

alternative


شق ديگر،پيشنهاد متناوب ،تناوبى ،ديگر،چاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها