معنی و ترجمه کلمه altitude datum به فارسی altitude datum یعنی چه

altitude datum


ارتفاع از سطح دريا
علوم نظامى : سطح مبناى ارتفاع سنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها