معنی و ترجمه کلمه altitude به فارسی altitude یعنی چه

altitude


بلندى( از سطح دريا)،ارتفاع از سطح دريا،فرازا،بلندى ،ارتفاع ،فراز،منتها درجه ،مقام رفيع ،منزلت
علوم مهندسى : بلندى
عمران : بلندى از سطح دريا
معمارى : بلندى از سطح دريا
زيست شناسى : بلندا
نجوم : ارتفاع< BR>علوم هوايى : ارتفاع
علوم نظامى : ارتفاع هواپيما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها