معنی و ترجمه کلمه altogether به فارسی altogether یعنی چه

altogether


روى هم رفته ،از همه جهت ،يکسره ،تماما،همگى ،مجموع ،کاملا،منصفا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها