معنی و ترجمه کلمه aluminium foil به فارسی aluminium foil یعنی چه

aluminium foil


شيمى : کاغذ الومينيوم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها