معنی و ترجمه کلمه aluminium foil به فارسی aluminium foil یعنی چه

aluminium foil


شيمى : کاغذ الومينيوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها