معنی و ترجمه کلمه aluminous به فارسی aluminous یعنی چه

aluminous


محتوى الومينيوم ،داراى زاج ،مربوط به الومينيوم
علوم مهندسى : الومينيوم دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها