معنی و ترجمه کلمه aluminum به فارسی aluminum یعنی چه

aluminum


)=aluminium(فلز الومينيوم ،الومينيوم بنام اختصارى)Al(

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها