معنی و ترجمه کلمه am به فارسی am یعنی چه

am


Amplitude Modulation،مدولاسيون دامنه ،هستم ،اول شخص
کامپيوتر : تلفيق دامنه اى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها