معنی و ترجمه کلمه amalgamation به فارسی amalgamation یعنی چه

amalgamation


اميختگى ،اميزش ،امتزاج ،ملقمه
بازرگانى : ادغام يا اختلاط شرکتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها